5 Haziran 2007 Salı

Kuran'da Allah
(BAKARA suresi 19. ayet) Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır.
(BAKARA suresi 20. ayet) Şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir.
(BAKARA suresi 37. ayet) Şüphesiz O (Allah) , tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.
(BAKARA suresi 54. ayet) Şüphesiz O (Allah) tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.
(BAKARA suresi 73. ayet), Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki akıllanasınız.
(BAKARA suresi 74. ayet) Allah yaptıklarınızdan gafil (habersiz) değildir.
(BAKARA suresi 80. ayet) Allah asla ahdinden dönmez-
(BAKARA suresi 85. ayet) Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.
(BAKARA suresi 89. ayet) Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir.
(BAKARA suresi 95. ayet) Allah, zalimleri bilendir.
(BAKARA suresi 96. ayet) Allah, onların yapmakta olduklarını görendir.
(BAKARA suresi 98. ayet) şüphesiz Allah kafirlerin düşmanıdır."
(BAKARA suresi 105. ayet) Allah dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah büyük fazl sahibidir.
(BAKARA suresi 106. ayet) Allah, gerçekten herşeye güç yetirendir.
(BAKARA suresi 107. ayet) (Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.
(BAKARA suresi 110. ayet). Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir.
(BAKARA suresi 113. ayet) Allah, (onların ) kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri şeyde aralarında hüküm verecektir.
(BAKARA suresi 115. ayet) Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir.
(BAKARA suresi 137. ayet) O(Allah), işitendir, bilendir.
(BAKARA suresi 140. ayet) Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir."
(BAKARA suresi 142. ayet) Doğu da Allah'ındır, batı da. O dilediğini doğru yola yöneltir."
(BAKARA suresi 143. ayet) Şüphesiz, Allah, insanlara şefkat edendir, esirgeyendir.
(BAKARA suresi 144. ayet) Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.
(BAKARA suresi 148. ayet) Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.
(BAKARA suresi 149. ayet) Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.
(BAKARA suresi 153. ayet) Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.
(BAKARA suresi 158. ayet) Şüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' Allah'ın işaretlerindendir. Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bilendir.
(BAKARA suresi 161. ayet) Şüphesiz, inkâr edip kafir olarak ölenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.
(BAKARA suresi 173. ayet) Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(BAKARA suresi 181. ayet) Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.
(BAKARA suresi 182. ayet) Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(BAKARA suresi 185. ayet) Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez.
(BAKARA suresi 190. ayet) Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez.
(BAKARA suresi 192. ayet) şüphesiz Allah, bağışlayandır esirgeyendir.
(BAKARA suresi 194. ayet) Allah, muhakkak ki korkup-sakınanlarla beraberdir.
(BAKARA suresi 195. ayet) Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever.
(BAKARA suresi 196. ayet) Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır.
(BAKARA suresi 197. ayet) Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir.
(BAKARA suresi 199. ayet). Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
(BAKARA suresi 202. ayet) Allah, hesabı pek seri görendir.
(BAKARA suresi 205. ayet) Allah, bozgunculuğu sevmez.
(BAKARA suresi 207. ayet) Allah, kullarına karşı şefkatli olandır.
(BAKARA suresi 209. ayet) Allah, gerçekten üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
(BAKARA suresi 210. ayet) …bütün işler Allah'a döner.
(BAKARA suresi 211. ayet) Allah, cezası pek şiddetli olandır.
(BAKARA suresi 212. ayet). Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
(BAKARA suresi 213. ayet) Allah, kimi dilerse onu doğruya yöneltir.
(BAKARA suresi 214. ayet) Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
(BAKARA suresi 215. ayet) Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu şüphesiz bilir."
(BAKARA suresi 216. ayet) Allah bilir de siz bilmezsiniz.
(BAKARA suresi 218. ayet) Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
(BAKARA suresi 220. ayet) Şüphesiz Allah güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."
(BAKARA suresi 222. ayet) Şüphesiz Allah, tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever."
(BAKARA suresi 224. ayet) Allah işitendir, bilendir.
(BAKARA suresi 225. ayet) Allah bağışlayandır, yumuşak davranandır.
(BAKARA suresi 226. ayet) şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(BAKARA suresi 227. ayet) (Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.
(BAKARA suresi 228. ayet) Allah Aziz'dir. Hakim'dir.
(BAKARA suresi 231. ayet) Allah her şeyi bilendir.
(BAKARA suresi 232. ayet) Allah, bilir de siz bilmezsiniz.
(BAKARA suresi 233. ayet), Allah yaptıklarınızı görendir.
(BAKARA suresi 234. ayet) Allah, işlediklerinizden haberi olandır.
(BAKARA suresi 235. ayet) (şüphesiz Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak davranandır.
(BAKARA suresi 237. ayet) Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.
(BAKARA suresi 240. ayet) Allah güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir.
(BAKARA suresi 243. ayet) Şüphesiz Allah, insanlara karşı fazl sahibidir.
(BAKARA suresi 244. ayet) Allah işitendir, bilendir.
(BAKARA suresi 245. ayet) Allah, daraltır ve genişletir ve siz O'na döndürüleceksiniz.
(BAKARA suresi 246. ayet) Allah zalimleri bilir.
(BAKARA suresi 247. ayet) Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir."
(BAKARA suresi 249. ayet) Allah sabredenlerle beraberdir."
(BAKARA suresi 251. ayet) Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.
(BAKARA suresi 253. ayet) Allah dilediğini yapandır.
(BAKARA suresi 255. ayet) Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.
(BAKARA suresi 256. ayet). Allah, işitendir, bilendir.
(BAKARA suresi 257. ayet) Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir.
(BAKARA suresi 258. ayet) Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
(BAKARA suresi 259. ayet) Allah, her şeye güç yetirendir."
(BAKARA suresi 260. ayet) şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."
(BAKARA suresi 261. ayet) Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir.
(BAKARA suresi 263. ayet) Allah hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.
(BAKARA suresi 264. ayet). Allah, kâfirler topluluğuna hidayet vermez.
(BAKARA suresi 265. ayet) Allah, yaptıklarınızı görendir.
(BAKARA suresi 267. ayet) Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır.
(BAKARA suresi 268. ayet) Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.
(BAKARA suresi 270. ayet) Her neyi nafaka olarak infak eder ve adak olarak neyi adarsanız, muhakkak Allah onu bilir.
(BAKARA suresi 271. ayet) Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
(BAKARA suresi 272. ayet) Allah, dilediğini hidayete erdirir.
(BAKARA suresi 273. ayet) Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.
(BAKARA suresi 276. ayet) Allah, faizi yok eder de, sadakaları arttırır. Allah, günahkar kâfirlerin hiç birini sevmez.
(BAKARA suresi 282. ayet) EAllah size öğretiyor. Allah her şeyi bilendir.
(BAKARA suresi 283. ayet) Allah, yaptıklarınızı bilendir.
(BAKARA suresi 284. ayet) Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Allah, her şeye güç yetirendir.
(BAKARA suresi 286. ayet) Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez.


(ÂLİ IMRÂN suresi 2. ayet) Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 4. ayet) Allah güçlüdür, intikam alıcıdır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 5. ayet) Şüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiç bir şey gizli kalmaz.
(ÂLİ IMRÂN suresi 9. ayet) " Doğrusu Allah, va'dinden cayıp-dönmez."
(ÂLİ IMRÂN suresi 11. ayet) Allah, (cezayla) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 13. ayet) Allah, dilediğini yardımıyla destekler. (ÂLİ IMRÂN suresi 15. ayet) Allah, kulları hakkıyla görendir."
(ÂLİ IMRÂN suresi 18. ayet). Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah yoktur.
(ÂLİ IMRÂN suresi 19. ayet) …gerçekten Allah, hesabı pek çabuk görendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 20. ayet) Allah, kulları hakkıyla görendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 28. ayet) Allah, sizi kendisinden sakındırır. Varış Allah'adır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 29. ayet) "Sinelerinizde olanı -gizleseniz de, açığa vursanız da- Allah bilir. Ve göklerde olanı da, yerde olanı da bilir. Allah, her şeye güç yetirendir."
(ÂLİ IMRÂN suresi 30. ayet). Allah, sizi kendisinden sakındırır. Allah, kullarına karşı şefkatli olandır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 31. ayet) Allah bağışlayandır, esirgeyendir."
(ÂLİ IMRÂN suresi 32. ayet) Allah, kafirleri sevmez.
(ÂLİ IMRÂN suresi 34. ayet) Allah işitendir, bilendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 37. ayet), Allah katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir
(ÂLİ IMRÂN suresi 40. ayet) Allah dilediğini yapar."
(ÂLİ IMRÂN suresi 47. ayet) " Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona "ol" der, o da hemen oluverir."
(ÂLİ IMRÂN suresi 54. ayet) Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 57. ayet) " Allah, zalim olanları sevmez."
(ÂLİ IMRÂN suresi 62. ayet) Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 63. ayet) Allah, fesat çıkaranları bilir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 66. ayet) İ Allah bilir, sizler bilmezsiniz.
(ÂLİ IMRÂN suresi 68. ayet). Allah, mü'minlerin velisidir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 73. ayet) " Allah (rahmeti) geniş olandır, bilendir."
(ÂLİ IMRÂN suresi 74. ayet) O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 76. ayet) şüphesiz Allah da sakınanları sever.
(ÂLİ IMRÂN suresi 83. ayet) göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülmektedirler.
(ÂLİ IMRÂN suresi 86. ayet) Allah, zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez.
(ÂLİ IMRÂN suresi 89. ayet) Çünkü Allah, gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 92. ayet) Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 97. ayet) şüphesiz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 99. ayet) Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir."
(ÂLİ IMRÂN suresi 108. ayet) Allah, alemlere zulüm isteyen değildir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 109. ayet) Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır ve (bütün) işler Allah'a döndürülür.
(ÂLİ IMRÂN suresi 115. ayet) Allah, muttakileri bilendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 119. ayet) Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 120. ayet). Şüphesiz, Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 121. ayet) Allah işitendir, bilendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 129. ayet) Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 134. ayet) Allah, iyilik yapanları sever.
(ÂLİ IMRÂN suresi 140. ayet) Allah, zulmedenleri sevmez;
(ÂLİ IMRÂN suresi 146. ayet) Allah, sabredenleri sever.
(ÂLİ IMRÂN suresi 148. ayet) Allah iyilikte bulunanları sever.
(ÂLİ IMRÂN suresi 150. ayet) Hayır, Allah sizin mevlanızdır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 152. ayet) Allah mü'minlere karşı fazl (ve ihsan) sahibi olandır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 153. ayet) Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 154. ayet) Şüphesiz işin tümü Allah'ındır. Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 155. ayet) . Şüphesiz Allah, bağışlayandır, yumuşak olandır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 156. ayet) Dirilten ve öldüren Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı görendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 159. ayet) Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.
(ÂLİ IMRÂN suresi 163. ayet) Allah yaptıklarını görendir. (ÂLİ IMRÂN suresi 167. ayet) Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 174. ayet) Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 176. ayet) Küfürde 'büyük çaba harcayanlar' seni üzmesin. Allah, onları ahirette pay sahibi kılmamayı ister. (ÂLİ IMRÂN suresi 179. ayet) Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 180. ayet) Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 181. ayet) Andolsun; "Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan azabı tadın" diyeceğiz.
(ÂLİ IMRÂN suresi 182. ayet) Allah, gerçekten kullara zulmedici değildir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 189. ayet) Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah, her şeye güç yetirendir.
(ÂLİ IMRÂN suresi 199. ayet) Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir.


(NİSA suresi 1. ayet) Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir.
(NİSA suresi 6. ayet) Hesap görücü olarak Allah yeter.
(NİSA suresi 11. ayet) Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.
(NİSA suresi 12. ayet) Allah, bilendir, (kullara) yumuşak olandır.
(NİSA suresi 16. ayet) Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.
(NİSA suresi 17. ayet) Allah'ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.
(NİSA suresi 23. ayet) Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(NİSA suresi 24. ayet) Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.
(NİSA suresi 25. ayet) Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(NİSA suresi 26. ayet) Allah, size açıklayarak anlatmak, sizi sizden öncekilerin sünnetine iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(NİSA suresi 27. ayet) Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler ise, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.
(NİSA suresi 28. ayet) Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır.
(NİSA suresi 29. ayet). Şüphesiz, Allah, sizi çok esirgeyendir.
(NİSA suresi 32. ayet) Gerçekten, Allah her şeyi bilendir.
(NİSA suresi 33. ayet) Şüphesiz, Allah, her şeye şahid olandır.
(NİSA suresi 34. ayet) Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.
(NİSA suresi 35. ayet) Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.
(NİSA suresi 36. ayet) Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.
(NİSA suresi 39. ayet) Allah, onları iyi bilendir.
(NİSA suresi 40. ayet) Gerçek şu ki, Allah zerre ağırlığı kadar haksızlık yapmaz. (Bu ağırlıkta) Bir iyilik olursa, onu kat kat kılar ve kendi yanından pek büyük bir ecir verir.
(NİSA suresi 42. ayet) Allah'tan hiç bir sözü gizleyemezler.
(NİSA suresi 43. ayet) Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(NİSA suresi 45. ayet) Allah, sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir bir dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter.
(NİSA suresi 49. ayet) Allah, dilediğini temizleyip yüceltir..
(NİSA suresi 56. ayet) Gerçekten, Allah, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
(NİSA suresi 58. ayet) Doğrusu Allah, işitendir, görendir.
(NİSA suresi 70. ayet) Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
(NİSA suresi 76. ayet) İman edenler Allah yolunda savaşırlar; inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır.
(NİSA suresi 79. ayet) şahid olarak Allah yeter.
(NİSA suresi 81. ayet) " Vekil olarak Allah yeter.
(NİSA suresi 85. ayet) Allah her şeyin üzerinde koruyucudur.
(NİSA suresi 86. ayet) Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır.
(NİSA suresi 87. ayet) Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kimdir?
(NİSA suresi 92. ayet) Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(NİSA suresi 94. ayet) Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
(NİSA suresi 96. ayet) Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(NİSA suresi 99. ayet) Allah affedicidir, bağışlayıcıdır.
(NİSA suresi 100. ayet) Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.
(NİSA suresi 104. ayet) Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(NİSA suresi 106. ayet) Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(NİSA suresi 107. ayet) Hiç şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez.
(NİSA suresi 108. ayet) Oysa O, kendileri, sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken,' onlarla beraberdir. Allah, yaptıklarını kuşatandır.
(NİSA suresi 110. ayet) Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.
(NİSA suresi 111. ayet) Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(NİSA suresi 113. ayet) Allah'ın üzerinizdeki fazlı çok büyüktür.
(NİSA suresi 116. ayet) Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz.
(NİSA suresi 122. ayet). Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?
(NİSA suresi 125. ayet) Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.
(NİSA suresi 126. ayet) Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatandır.
(NİSA suresi 127. ayet) …şüphesiz Allah onu bilir.
(NİSA suresi 128. ayet) şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
(NİSA suresi 129. ayet) şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(NİSA suresi 130. ayet) Allah, (rahmetiyle) geniş olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
(NİSA suresi 131. ayet) Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır., şüphesiz, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, hamd'e layık olandır.
(NİSA suresi 132. ayet) Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
(NİSA suresi 134. ayet) Allah işitendir, görendir.
(NİSA suresi 135. ayet) …şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
(NİSA suresi 139. ayet) Şüphesiz, 'bütün kuvvet ve onur,' Allah'ındır.
(NİSA suresi 140. ayet) Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır.
(NİSA suresi 141. ayet)Allah, kafirlere mü'minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez.
(NİSA suresi 146. ayet). Allah mü'minlere büyük bir ecir verecektir.
(NİSA suresi 147. ayet) Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir.
(NİSA suresi 148. ayet) Allah işitendir, bilendir.
(NİSA suresi 149. ayet) şüphesiz Allah, affedicidir, güç yetirendir.
(NİSA suresi 152. ayet) Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(NİSA suresi 158. ayet) Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
(NİSA suresi 165. ayet) Allah, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir.
(NİSA suresi 166. ayet) Melekler de şahittirler. Şahid olarak Allah yeter.
(NİSA suresi 170. ayet) şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(NİSA suresi 171. ayet) Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
(NİSA suresi 176. ayet) Allah, her şeyi bilendir.


(MÂİDE suresi 1. ayet) Şüphesiz Allah, dilediği hükmü verir.
(MÂİDE suresi 2. ayet) Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.
(MÂİDE suresi 3. ayet) Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
(MÂİDE suresi 4. ayet) Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.
(MÂİDE suresi 6. ayet) Allah size güçlük çıkarmak istemez, ama sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister.
(MÂİDE suresi 7. ayet) Şüphesiz Allah, sinelerin özünde olanı bilendir.
(MÂİDE suresi 8. ayet) Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.
(MÂİDE suresi 13. ayet) Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever.
(MÂİDE suresi 14. ayet) Allah, yapageldikleri şeyi onlara haber verecektir.
(MÂİDE suresi 16. ayet) Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir.
(MÂİDE suresi 17. ayet) Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır; dilediğini yaratır. Allah her şeye güç yetirendir.
(MÂİDE suresi 18. ayet) O, dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Göklerin, yerin ve bunların arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır. Son varış O'nadır."
(MÂİDE suresi 19. ayet) Allah her şeye güç yetirendir.
(MÂİDE suresi 26. ayet) (Allah) Dedi: "Artık orası kendilerine kırk yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde 'şaşkınca dönüp duracaklar.' Sen de o fasıklar topluluğuna üzülme."
(MÂİDE suresi 27. ayet) Allah, ancak korkup-sakınanlardan kabul eder."
(MÂİDE suresi 34. ayet) Ancak, sizin onlara güç yetirmenizden önce tevbe edenler başka. Bilin ki, şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
(MÂİDE suresi 38. ayet) Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
(MÂİDE suresi 40. ayet) Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? O, kimi dilerse azablandırır, kimi dilerse bağışlar. Allah, her şeye güç yetirendir.
(MÂİDE suresi 42. ayet). Şüphesiz, Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever.
(MÂİDE suresi 51. ayet) Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.
(MÂİDE suresi 54. ayet) Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.
(MÂİDE suresi 61. ayet) Allah, gizli tutmakta olduklarını daha iyi bilir.
(MÂİDE suresi 67. ayet) Şüphesiz, Allah, kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez.
(MÂİDE suresi 71. ayet) Allah yapmakta olduklarını görendir.
(MÂİDE suresi 74. ayet) Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
(MÂİDE suresi 76. ayet) Allah, işitendir, bilendir."
(MÂİDE suresi 87. ayet) Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez.
(MÂİDE suresi 93. ayet) Allah, iyilik yapanları sever.
(MÂİDE suresi 95. ayet) Allah üstün ve güçlü olandır, öc sahibidir.
(MÂİDE suresi 98. ayet) Bilin ki, Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
(MÂİDE suresi 99. ayet) Allah açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da bilir.
(MÂİDE suresi 101. ayet) Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak olandır.
(MÂİDE suresi 105. ayet) Tümünüzün dönüşü Allah'adır. O, size yaptıklarınızı haber verecektir.
(MÂİDE suresi 120. ayet) Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü Allah'ındır. O, her şeye güç yetirendir.


(EN'ÂM suresi 3. ayet) Göklerde ve yerde Allah O'dur. Gizlinizi ve açığınızı bilir; kazandıklarınızı da bilir.
(EN'ÂM suresi 12. ayet) O, rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizi kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. (EN'ÂM suresi 17. ayet) Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, her şeye güç yetirendir.
(EN'ÂM suresi 19. ayet) O, ancak bir tek olan ilahtır
(EN'ÂM suresi 37. ayet) " Şüphesiz Allah, ayet indirmeye güç yetirendir.
(EN'ÂM suresi 39. ayet) Allah, kimi dilerse onu şaşırtıp-saptırır, kimi dilerse de onu dosdoğru yol üzerinde kılar.
(EN'ÂM suresi 45. ayet) Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.
(EN'ÂM suresi 57. ayet) Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, doğru haberi verir ve O, ayırd edenlerin en hayırlısıdır."
(EN'ÂM suresi 58. ayet) Allah zulmedenleri en iyi bilendir.
(EN'ÂM suresi 62. ayet) Haberiniz olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır.
(EN'ÂM suresi 71. ayet) "Hiç şüphesiz Allah'ın yolu, asıl yoldur. (EN'ÂM suresi 80. ayet) Rabbim, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır.
(EN'ÂM suresi 95. ayet) Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?
(EN'ÂM suresi 96. ayet) O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun (dinlenme), güneş ve ay'ı bir hesap (ile) kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir.
(EN'ÂM suresi 100. ayet) O ise nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir, uzaktır.
(EN'ÂM suresi 102. ayet) İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır, öyleyse O'na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.
(EN'ÂM suresi 108. ayet) Allah'tan başka yalvarıp-yakardıklarına (taptıklarına) sövmeyin; sonra onlar da haddi aşarak bilmeksizin Allah'a söverler. İşte böyle, biz her ümmete yaptıklarını süslü (çekici) gösterdik, sonra onların son varışları Rablerinedir. O, yapmakta olduklarını onlara haber verecektir.
(EN'ÂM suresi 119. ayet) Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir
(EN’AM suresi 125.ayet)Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar; kimi saptırmak isterse, onun göğsünü, sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir.
(EN'ÂM suresi 128. ayet)." Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.
(EN'ÂM suresi 139. ayet) Şüphesiz O, hüküm sahibi olandır, bilendir.
(EN'ÂM suresi 144. ayet) Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
(EN'ÂM suresi 145. ayet) Şüphesiz senin Rabbin bağışlayandır, esirgeyendir.
(EN'ÂM suresi 149. ayet) De ki: "En 'üstün ve apaçık' delil Allah'ındır. Eğer O dileseydi elbette tümünüzü hidayete yöneltip-iletirdi."
(EN'ÂM suresi 159. ayet) Sonra O, işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir.


(A'RAF suresi 54. ayet) Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
(A'RAF suresi 56. ayet) Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.
(A'RAF suresi 65. ayet) O'ndan başka ilahınız yoktur.
(A'RAF suresi 73. ayet) O'ndan başka ilahınız yoktur.
(A'RAF suresi 85. ayet) O'ndan başka ilahınız yoktur.
(A'RAF suresi 87. ayet) Allah, aramızda hüküm verenlerin en hayırlısıdır."
(A'RAF suresi 89. ayet) " Rabbimiz, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Sen 'hüküm verenlerin' en hayırlısısın."
(A'RAF suresi 101. ayet) Allah, inkâr edenlerin kalplerini böyle damgalar.
(A'RAF suresi 128. ayet) Gerçek şu ki, arz Allah'ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar.
(A'RAF suresi 180. ayet) İsimlerin en güzeli Allah'ındır.
(A'RAF suresi 200. ayet) O, işitendir, bilendir.


(ENFÂL suresi 1. ayet) Sana savaş-ganimetlerini sorarlar. De ki: "Ganimetler Allah'ın ve Resûlündür. Buna göre, eğer mü'min iseniz Allah'tan korkup-sakının, aranızı düzeltin ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin."
(ENFÂL suresi 10. ayet) Hiç şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
(ENFÂL suresi 13. ayet) şüphesiz Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.
(ENFÂL suresi 17. ayet) Onları siz öldürmediniz, ama onları Allah öldürdü; attığın zaman sen atmadın, ama Allah attı. Mü'minleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için (yaptı.) Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.
(ENFÂL suresi 18. ayet) Gerçekten Allah, kâfirlerin hileli-düzenlerini boşa çıkarıcıdır.
(ENFÂL suresi 19. ayet) Allah mü'minlerle beraberdir.
(ENFÂL suresi 24. ayet) muhakkak Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten O'na götürülüp toplanacaksınız.
(ENFÂL suresi 25. ayet)gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.
(ENFÂL suresi 29. ayet) Allah büyük fazl sahibidir.
(ENFÂL suresi 30. ayet) Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısıdır.
(ENFÂL suresi 39. ayet) şüphesiz Allah, yaptıklarını görendir.
(ENFÂL suresi 40. ayet) bilin ki gerçekten Allah, sizin mevlanızdır. O, ne güzel mevladır ve ne güzel yardımcıdır.
(ENFÂL suresi 41. ayet) Allah, her şeye güç yetirendir.
(ENFÂL suresi 42. ayet) Şüphesiz Allah, gerçekten işitendir, bilendir.
(ENFÂL suresi 43. ayet) O, elbette sinelerin özünde saklı duranı bilendir.
(ENFÂL suresi 44. ayet) (bütün) işler Allah'a döndürülür.
Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.
(ENFÂL suresi 47. ayet) Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır.
(ENFÂL suresi 48. ayet) Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.
(ENFÂL suresi 49. ayet) şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
(ENFÂL suresi 51. ayet) Yoksa şüphesiz Allah kullara zulmedici değildir.
(ENFÂL suresi 52. ayet) Şüphesiz, Allah, en büyük kuvvet sahibidir, sonuçlandırması pek şiddetlidir.
(ENFÂL suresi 53. ayet) Nedeni şu: Bir kavim (toplum), kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah, ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir.
(ENFÂL suresi 58. ayet)Gerçekten Allah, ihanet edenleri sevmez.
(ENFÂL suresi 61. ayet) O, işitendir, bilendir.
(ENFÂL suresi 63. ayet) O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
(ENFÂL suresi 66. ayet) Allah, sabredenlerle beraberdir.
(ENFÂL suresi 67. ayet) Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir
(ENFÂL suresi 69. ayet) Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir."
(ENFÂL suresi 70. ayet) Allah bağışlayandır, esirgeyendir."
(ENFÂL suresi 71. ayet) ' Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(ENFÂL suresi 72. ayet) Allah, yaptıklarınızı görendir.
(ENFÂL suresi 75. ayet) Doğrusu Allah her şeyi bilendir.


(TEVBE suresi 2. ayet) Gerçekten Allah, inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır.
(TEVBE suresi 3. ayet) Kesin olarak Allah, müşriklerden uzaktır.
(TEVBE suresi 4. ayet) Şüphesiz, Allah muttaki olanları sever.
(TEVBE suresi 5. ayet) Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(TEVBE suresi 7. ayet) Şüphesiz Allah, muttaki olanları sever.
(TEVBE suresi 15. ayet) Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
(TEVBE suresi 16. ayet) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
(TEVBE suresi 19. ayet) Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez.
(TEVBE suresi 22. ayet) Şüphesiz Allah, büyük mükafat Katında olandır.
(TEVBE suresi 24. ayet) Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez.
(TEVBE suresi 27. ayet) ...Allah, dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(TEVBE suresi 28. ayet) ...
Allah dilerse sizi Kendi fazlından zengin kılar. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
(TEVBE suresi 31. ayet) O'ndan başka İlah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden Yücedir.
(TEVBE suresi 32. ayet)Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.
(TEVBE suresi 33. ayet)Müşrikler istemese de, O, dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. 
(TEVBE suresi 36. ayet)Allah, takva sahipleriyle beraberdir. (TEVBE suresi 37. ayet)Allah, inkarcı bir topluluğa hidayet vermez.
(TEVBE suresi 39. ayet)Allah, herşeye güç yetirendir.
(TEVBE suresi 40. ayet)Allah'ın kelimesi, Yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
(TEVBE suresi 42. ayet)Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor.
(TEVBE suresi 44. ayet)Allah takva sahiplerini bilendir
(TEVBE suresi 47. ayet)Allah, zulmedenleri bilir.